14 de maig 2015

Les meduses

Bon dia,
treballem les meduses, animals molt d'estiu!: Clica aquesta imatge per obtenir la fitxa:
 Mira les nostres meduses!:
 
 

Ms. María 

4 de març 2015

Freqüència en l’ocurrència d’esdeveniments

diari, diària
un cop al dia
setmanalun cop a la setmana
bisetmanaldos cops a la setmana
trisetmanal
tres cops a la setmana
desenal
un cop cada deu dies
quinzenal
un cop cada quinze dies
mensualun cop al mes
bimensualdos cops al mes
trimensual
tres cops al mes
bimestral
un cop cada dos mesos
trimestral
un cop cada tres mesos
quadrimestral
un cop cada quatre mesos
semestral
un cop cada sis mesos
plurianual
diversos cops a l’any
bianual / bisanualdos cops cada any
trianualtres cops cada any
quadrianual
quatre cops cada any
anual / anyal
un cop cada any

• Cal recordar que la paraula biennal significa que ocorre un cop cada dos anys.

Ms. María 

11 de febr. 2015

10 de febr. 2015

Els Verbs regulars

Bon dia,
El verb és un element imprescindible dins de l’oració i poden expressar accions, estats o processos.
Hi ha tres models de conjugacions verbals organitzades segons les desinències dels infinitius:
La primera, amb lexema acabat en -ar, segona -er o -re i tercera, amb lexema acabat -ir.

Els verbs regulars segueixen els models de les tres conjugacions regulars: cantar, témer, dormir:
Les formes personals tenen un morfema que indica la persona, el nombre, el temps, l’aspecte i el mode.
Ms. María